arjuna’s conscience


gandeev utha, pratyancha taan/

tu ksheen si tankar kar/

sun goonj iski, ashru ponch/

aahlad kar, sinhnaad kar/

garaj kar, tu baras kar/

yudh ka aahwahan kar/

tu agni sam/

dhara daideepyamaan kar/

tu aage badh, tu pran har/

ghor mahasangram kar/

khud baan ban/

lakshya ka, samman kar, sandhan kar/

tu karm kar, nishkaam kar/

deh ka nirvaan kar/

main hi tera, ek dhyey hoon/

yeh maan kar, prasthan kar

9 Comments

9 Responses to "arjuna’s conscience"